Indmeldelse

Krav

For at blive ordinært medlem af selskabet kræver det, at du er læge, tandlæge eller dyrlæge med tilknytning til Forsvaret. Andre personer med interesse for Militærmedicin kan optages som ekstraordinære medlemmer. Er du læge sker indmeldelse via læger.dk på 'Min side'. Du finder indmeldelsesformularen på 'Dit medlemskab' under punktet 'Videnskabelige selskaber'. Husk at anføre din begrundelse for indmeldelse.

Alternativt kan du udfyld nedenstående formular og angiv navn, adresse og kontaktoplysninger samt din motivation for din indmeldelse. Du vil blive kontaktet af vores sekretær snarest herefter.

Fordele

Som medlem af DMMS vil du blive inviteret til medlemsmøde 4 gange årligt samt til Generalforsamling, årsmøde og -fest. Desuden får du adgang til et bredt tværfagligt netværk. Alle ordinære medlemmer er stemmeberettiget ved generalforsamlingen.

Indmeldelse