Medlemsmøde

Der afholdes medlemsmøder i januar, maj, september og november. Årsmødet afholdes hvert år i marts måned. Hold dig orienteret her på siden, hvor vi offentliggører nærmere information om vores kommende møder.

Næste medlemsmøde

Næste medlemsmøde finder sted

 

Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 19:00-21:00

i Gammel Varmecentral, Kastellet, København

Far Forward Blood Transfusion – Blodtransfusion i det taktiske miljø

v/ RLG-1 Christina Rydahl Lundin.

  

Blødning er fortsat den hyppigste årsag til potentielt forebyggelige dødsfald blandt sårede soldater. De seneste år har blodtransfusion derfor vundet mere og mere indpas i behandlingen af tilskadekomne præhospitalt i det taktiske miljø som Far Forward Blood Transfusion (FFB) – en integreret del af Remote Damage Control Rescusitation. Christina Rydahl Lundin gennemgår kort baggrunden for FFB og giver herefter en uddybende forklaring på konceptet, som inkluderer fuldblodtransfusion. I sin gennemgang præsenterer CRL også de vigtigste resultater af forskningsprojektet: Education in a Far Forward Blood Transfusion Concept in the Danish Special Operations Forces.

RLG-1 Christina Rydahl Lundin (CRL) er 1. reservelæge på Anæstesiologisk afdeling på Slagelse Sygehus. CRL har været reservelæge i Forsvaret siden 2010 og SAR-læge siden 2012. CRL har været udsendt i internationale operationer flere gange, blandt andet to gange til Afghanistan. Forskningsprojektet om blodtransfusion i det taktiske miljø er det seneste af tre forskningsprojekter, som CRL har udført i regi af Forsvarets Sundheds­tjeneste. CRL er medlem af bestyrelsen for Dansk Militærmedicinsk Selskab.

 

PROGRAM

Vi begynder medlemsmødet kl. 19.00. Efter foredraget byder selskabet på et let traktement i Hestestalden, hvorunder der er mulighed for at fortsætte de faglige drøftelser under uformelle forhold og møde nye som gamle kollegaer.

 

OVERNATNING

Sjællandske medlemmer af DMMS opfordres til at tilbyde husly til ikke-sjællændere. Giv besked til selskabets sekretær P. Ric-Hansen, hvis du kan tilbyde eller mangler husly. Så vil Peter være behjælpelig med at koordinere.

 

TILMELDING

Tilmelding til mødet bedes foretaget senest tirsdag den 2. januar 2018 kl. 12.00 til sekretæren, overlæge Peter Ric-Hansen, på ric-hansen@dadlnet.dk eller ved tlf. +45 23 34 59 12. Tidsfristen er sat af hensyn til bestilling af forplejning. Medlemmer er velkomne til at deltage uden tilmelding, men kan da ikke påregne, at der vil være forplejning til dem. Mødet er kun for medlemmer.