Medlemsmøde

Der afholdes medlemsmøder i januar, maj, september og november. Årsmødet afholdes hvert år i marts måned. Hold dig orienteret her på siden, hvor vi offentliggører nærmere information om vores kommende møder.

Næste medlemsmøde

29. januar 2019 kl. 19:00-21:30 på Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelser i Århus

Forsvarets Sanitetskommando’s strategi (FSK*) og Udvikling af uddannelsesområdet.

v/ GLG Sten Hulgaard, CHUDVA STLG-2 NC. Emmertsen og NK CSS OLG F. Hansen.

INDHOLD:

Uddannelsesstrukturen som vi hidtil har kendt det i Forsvaret bliver ændret markant, hvor størstedelen af uddannelsen gennemføres i rammen af enhederne og den operative struktur. For FSK betyder det, at vi skal nytænke den måde vi gennemfører uddannelse på med opdaterede læringsplaner for de uddannelser, der gennemføres i regi af CSS og CMT, samt gennemførelsen af kompetenceudviklingen af alt sundhedsfagligt personel. Det sidste giver grundlaget for at udarbejde strategier for rekruttering og sundhedsfaglig bemanding af Forsvarets organisation.

MØDESTED

Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelser (CSS), Forsvarets Sanitetskommando, Sylbækvej 10, 8230 Åbyhøj

PROGRAM

Vi begynder medlemsmødet kl. 19.00 med oplæg af GLG Sten Hulgaard, CHUDVA STLG-2 NC Emmertsen og

NK CSS OLG F. Hansen. Herefter vil der være rundvisning på CSS.

Efter seancen byder selskabet på et let traktement, hvorunder der er mulighed for at fortsætte de faglige drøftelser under uformelle forhold og møde nye som gamle kollegaer.

OVERNATNING

Jyske medlemmer af DMMS opfordres til at tilbyde husly til ikke-jyder. Giv besked til selskabets sekretær P. Ric-Hansen, hvis du kan tilbyde eller mangler husly. Så vil Peter være behjælpelig med at koordinere.

TILMELDING

Tilmelding til mødet bedes foretaget senest d. 21/1 2019  kl. 1200 til sekretæren, overlæge Peter Ric-Hansen, på ric-hansen@dadlnet.dk eller ved tlf. +45 23 34 59 12.

Tidsfristen er sat af hensyn til bestilling af forplejning.

Medlemmer er velkomne til at deltage uden tilmelding, men kan da ikke forvente, at der vil være forplejning til dem.