Medlemsmøde

Der afholdes medlemsmøder i januar, maj, september og november. Årsmødet afholdes hvert år i marts måned. Hold dig orienteret her på siden, hvor vi offentliggører nærmere information om vores kommende møder.

Næste medlemsmøde

Næste medlemsmøde finder sted

 

Tirsdag d. 13. november kl. 19:00-21:00 i "den Gl. varmecentral" på Kastellet 
Opdatering vedrørende dansk Special Operation Forces (SOF) medicin
v/ OLG Claus Ol Hansen. Speciallæge i Ortopædkirurgi og Overlæge ved Jægerkorpset

INDHOLD:
COH er ansat som overlæge i Jægerkorpset og dermed en del af dansk SOF. COH vil starte med at præsentere sig selv og dansk SOF. Herefter går han et definitorisk spadestik dybere end ”elitesoldaten” i en gennemgang af, hvad SOF er. COH kommer ind på, hvorfor det er nødvendigt at anvende SOF-læger. Hvorfor kan der ikke blot anvendes velegnede læger fra FSU. Han giver et overview over en SOF-læges kvalifikationer, uddannelse og opgaver.
Derefter gives en SOF medical update angående:  
- Prolonged field Care: Når vi er låst i det taktiske miljø på den anden side af 2 timer.
- SOF-medical treatment facility (en ny definition af en fleksibel SOF Role 1)
- Status på Far forward blood transfusion
- Udfordringer nationalt og internationalt i SOF-læge konceptet
 
MØDESTED
"den gl. varmecentral" på Kastellet

PROGRAM
Vi begynder medlemsmødet kl. 19.00. Efter foredraget byder selskabet på et let traktement, hvorunder der er mulighed for at fortsætte de faglige drøftelser under uformelle forhold og møde nye som gamle kollegaer.
 
OVERNATNING
Sjællandske medlemmer af DMMS opfordres til at tilbyde husly til ikke-sjællændere. Giv besked til selskabets sekretær P. Ric-Hansen, hvis du kan tilbyde eller mangler husly. Så vil Peter være behjælpelig med at koordinere.
 
TILMELDING
Tilmelding til mødet bedes foretaget senest den 06.11.2018 til sekretæren, overlæge Peter Ric-Hansen, på ric-hansen@dadlnet.dk eller ved tlf. +45 23 34 59 12.
Tidsfristen er sat af hensyn til bestilling af forplejning.
Medlemmer er velkomne til at deltage uden tilmelding, men kan da ikke påregne, at der vil være forplejning til dem.

 

LANCERING AF 2. DEL AF BOGVÆRKET ”Det militære lægevæsen 1935 – 2013"

Forud for medlemsmødet (kl. 17.00 – 18.30) vil 2. del af bogværket ”Det militære lægevæsen 1935 – 2013 blive lanceret med følgende program:

  • Velkomst ved Generallæge Erik Darre, formand for Støtteselskabet for Den Militær-Medicinske Samling
  • Tale ved Erik Jantzen, daglig leder af Den Militær-Medicinske Samling
  • Tale ved Professor, overlæge, dr. med., stabslæge-2-R Jes Bruun Lauritzen
  • Socialt samvær med forfriskninger og mulighed for køb af nyudgivelsen​​