Dansk Militær Medicinsk Selskab

Dansk Militærmedicinsk Selskab er et ikke-specialebærende medlemsselskab i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.
Selskabet blev stiftet 19. december 1890 og er et af verdens ældste medicinske selskaber. Her kan du finde en liste over formænd for selskabet gennem tiderne.

Formål
Selskabet har til formål at fremme og koordinere viden inden for militærmedicin både i Danmark og internationalt. Her kan du finde DMMS Love og vedtægter.

Medlemsskab
Som ordinære medlemmer kan optages læger, tandlæger eller dyrlæger med tilknytning til forsvaret. Som ekstraordinære medlemmer kan optages andre personer med interesse for militærmedicin. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Endelig har foreningen enkelte æresmedlemmer.

Optagelse
Ansøgning om optagelse i DMMS kan ske ved henvendelse til DMMS bestyrelse. Ansøgning skal indeholde oplysninger om telefonnummer, e-mailadresse, bopæl, evt. tilknytning til forsvaret, lægefaglig baggrund, evt. militærmedicinsk erfaring og årsag til ønske om optagelse i selskabet. Ansøg om medlemsskab her.

 

Bestyrelse
Formand: Overlæge Inger Marie Giversen,
kontakt: giversen@fiberpost.dk

Bestyrelsesmedlem: Overlæge Peter Ric-Hansen,
kontakt: ric-hansen@dadlnet.dk

Bestyrelsesmedlem og kasserer: Overlæge Vibeke von Westphal,
kontakt: vvw@dadlnet.dk

Bestyrelsesmedlem: Rerservelæge-1 Christina Rydahl Lundin,
kontakt: christinarydahllundin@hotmail.com

 


 

Udvalg Hjemmeside
Reservelæge-1 Christina Rydahl Lundin
Reservelæge-2 Jesper Marsner Hansen
kontakt: marsner@me.com

Udvalg Diplomuddannelse
Overlæge Peter Ric-Hansen
Reservelæge-1 Christina Rydahl Lundin

 

Fakta om Formanden

Inger Marie Giversen blev valgt til formand i 2014 som den første kvindelige formand i selskabets 125-årige historie. Inger Marie Giversen er speciallæge i samfundsmedicin, MPH. Inger Marie Giversen har en bred lederuddannelse, der bl.a. omfatter Forsvarsakademiets stabskursus (Videreuddannelsestrin II for militære ledere) og Pathfinder og Natural Leadership. Inger Marie Giversens ekspertområde er sundhedsfaglig ledelse og administration med særlig ekspertise i ledelse af planlægning af komplekse indsatser, herunder operative, med udgangspunkt i enten en politisk målsætning eller en folkesundhedsfaglig problemstilling.