Årsmøde 2019

Inspirerende foredrag og Gallafest ved Dansk Militær Medicinsk Selskabs 129. årsmøde

PROGRAMMET for 2019

0945 - 1045 GENERALFORSAMLING

ÅRSMØDE: NYT OG NUANCERET FRA MILITÆRMEDICINEN

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL DAGENS PROGRAM

MDMA (”ECSTASY”) – UNDERSTØTTET PSYKOTERAPI: FREMTIDENS BEHANDLING AF PTSD?! v/ Overlæge Susanne Zima Feierskov

BRUG AF ECMO UNDER LUFTBÅREN PATIENTTRANSPORT v/ RLG-1 Carsten Simonsen,

DRONNING ALEXANDRINES FORELÆSNING: EVTM AND REBOA AS A PARADIGM SHIFT IN TRAUMA MANAGEMENT v/ Associated Prof. of Surgery Tal Hörer, (åben for ikke-medlemmer)

FORSVARETS SANITETSKOMMANDO; NYT NAVN – NYE MULIGHEDER v/GLG S.Hulgaard

GALLAFEST med middag, lanciers, DJ og selskabeligt samvær om aftenen.

Se billeder fra årsmødet og Gallafesten 2015 og 2016 nedenfor.

Årsmøde 2015

Traditionsrige Dansk Militærmedicinsk Selskab, landets ældste medicinske selskab, fyldte 125 år d. 19. december 2015.

Selskabet tog forskud på glæderne ved et brag af en gallafest lørdag d. 21. marts i 2015.

Festen blev afholdt i tilslutning til et stjernestrøet årsmøde, der bød på både tilbageblik over de seneste årtiers landvindinger og perspektiver på fremtiden for den militære lægetjeneste.

 

Her kan du se nogle billeder, fra et veloplagt årsmøde og gæsternes ankomst til Langeliniepavillonen.

 

Lars Nissen, tidligere kommandolæge ved Hærens Operative Kommando, modtager Ehlerns ske med tilhørende legatportion for gennem 25 år at have ydet en fremragende, mangesidig, betydningsfuld og vedholdende indsats for Hærens soldater både som læge, lægelig rådgiver og forsker.

 

 DER ER KRIG NOK TIL ALLE! – DRONNING ALEXANDRINE-FORELÆSNINGEN

v/ Peter Viggo Jakobsen, professor ved Center for War Studies, Syddansk Universitet og lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, Ph.D.

 

FREMTIDENS SUNDHEDSBETJENING I DET DANSKE FORSVAR

v/ Per Ludvigsen, viceforsvarschef, generalløjtnant.